Milé dámy a páni,

zorka_v_zelenomdovoľte , aby som Vám predstavila projekt, ktorého základná myšlienka vychádza z mojich dlhoročných osobných skúseností, podporených rozsiahlym štúdiom množstva odborných materiálov, dlhodobou praxou a úzkou spoluprácou nielen s profesionálnymi športovcami, no najmä s ľuďmi, ktorých do mojich rúk dohnala strata zdravia, strata práceschopnosti a strata radosti zo súkromného, spoločenského a rodinného života.

Nedostatok pohybu, nepravidelnosť cvičenia, zlé stravovanie, obezita a celkovo nezdravý životný štýl sú dnes najčastejšou príčinou ochorení v našej krajine. Na prvom mieste sú síce srdcovocievne choroby, no v tesnom závese za nimi sú choroby spôsobené poškodením platničiek s následnými silnými a dlhotrvajúcimi traumatizujúcimi bolesťami, čo má za následok dlhotrvajúcu práceneschopnosť. Môžem potvrdiť, aj keď je to neuveriteľné, že v minulosti väčšinu mojej klientely tvorili 50-nici a 40-nici, no stačilo len desať rokov a vekový priemer ľudí, dlhodobo práceneschopných práve na základe tejto zdravotnej diagnózy sa hrozivo posunul k tridsiatnikom. Musím, aj žiaľ, skonštatovať, že tento trend sa nezastavil, ba práve naopak. Dnes ma už celkom bežne vyhľadávajú aj mladí ľudia krátko po dvadsiatke

A prečo je to tak? Myslím si, že dramatický nárast zamestnancov dlhodobo na PN následkom bolestí chrbtice k čoraz mladším ročníkom je spôsobený najmä sedavým spôsobom života, ktorému výdatne asistuje využívanie IT technológií, bez ktorých už dnešná moderná civilizácia a pracovná sféra nemôže existovať. Čím menej pohybu máme v každodennom živote, tým viac treba pamätať na chrbticu. Vaši zamestnanci presedia v práci hodiny pri počítačoch, premiestňujú sa automobilmi, snažia sa venovať rodine a často im nezostane na pravidelné cvičenie čas. Preto verím, že s radosťou privítajú, ak príde šport, zdravá strava, získavanie odborných informácií a možnosť pravidelne cvičiť priamo za nimi do Vašej firmy.

Potešia sa, ak si budú môcť vybrať z ponuky našich FITPOBYTOV a spoločne s rodinami tráviť často veľmi ťažko ,,ukradnutý“ čas cvičením vo wellness zariadeniach a na iných športovo – zdravotných aktivitách, ktoré sme si pre Vás v našej ponuke pripravili. Dúfam, že aj naším pričinením Vaši zamestnanci nebudú patriť do hrozivo vysokého percenta nezdravej populácie a výsledkom našej spolupráce bude viditeľné zníženie počtu hodín ich práceneschopnosti.

Som presvedčená, že je vhodný čas, aby sme Vašej firme ponúkli spoluprácu v programe pod názvom ZDRAVÝ ZAMESTNANEC = ZDRAVÁ FIRMA !, ktorého náplňou a cieľom bude naučiť Vášho zamestnanca ako sa udržiavať vo FIT FORME a dlhodobo si udržať to najdôležitejšieho čo má – ZDRAVIE!

Ďakujem Vám za čas, ktorý ste venovali týmto riadkom.
S úctou a želaním pekného dňa
Mgr. Zora Illiáš Czoborová