Obe polia sú povinné pre prihlásenie.

Rezervácie je možné zrušiť do 24 hod. pred začiatkom hodiny. Po tejto lehote je nenavštívenie rezervovanej služby spoplatnené podľa platného cenníka. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 10 skupinových cvičení naraz.

E-mailová adresa je potrebná pre vytvorenie nového hesla.

Obe polia sú povinné pre prihlásenie.

Rezervácie je možné zrušiť do 24 hod. pred začiatkom hodiny. Po tejto lehote je nenavštívenie rezervovanej služby spoplatnené podľa platného cenníka. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 10 skupinových cvičení naraz.

E-mailová adresa je potrebná pre vytvorenie nového hesla.