Both fields are required to log in.

Rezervácie je možné zrušiť do 24 hod. pred začiatkom hodiny. Po tejto lehote je nenavštívenie rezervovanej služby spoplatnené podľa platného cenníka. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 10 skupinových cvičení naraz.

An email address is required to reset your password.

Both fields are required to log in.

Rezervácie je možné zrušiť do 24 hod. pred začiatkom hodiny. Po tejto lehote je nenavštívenie rezervovanej služby spoplatnené podľa platného cenníka. Rezerváciu je možné uskutočniť na maximálne 10 skupinových cvičení naraz.

An email address is required to reset your password.